Meillä tekniikkavastaava kuuluu aina kokous- ja koulutustilojen vuokraan

 14.09.2017


Tekniikan sujuminen on merkittävä tekijä niin isossa kuin pienemmässäkin tilaisuudessa. Teemu Pelttari on ollut nyt noin seitsemän vuotta Pripolissa töissä, niistä viimeisimmät vuodet oman yrityksen kautta. Teemu vastaa sisääntuloaulan infopisteestä ja opastenäyttöjen sisällöistä, sekä toimii tilaisuuksien tekniikkavastaavana. Lisäksi hoidettavana on lukuisa joukko päivittäisiä juoksevia asioita kuten postien jako.

- Tilaisuuksien järjestäjille yksi isoimmista huolista on se, että tekniikka ei toimi. Olen huomannut, että usein jo pelkkä läsnäolo poistaa ylimääräistä stressiä järjestäjiltä, kertoo Teemu.

- Monesti luennoitsijat saattavat myös hieman jännittää omaa osiotaan, joten mikrofonien ja muun tekniikan asennuksen ohella jutustelu rentouttaakin tilannetta luontevasti, jatkaa Teemu.

Tutustu Pripoli kokous- ja koulutustiloihin.